top of page

Visualisering af kontrakter minimerer risici for tab af værdier

Tunge juridiske dokumenter på adskillige hundrede sider stemmer ikke godt overens med en travl arbejdsdag, hvor driftsopgaver, en tikkende mailindbakke og de mange spontane opgaver, oftest ender med at optage væsentlig tid.

Advokatfirma

Derfor ender den vigtige kontrakthåndtering ofte med at blive nedprioriteret til fordel for andre opgaver. Men faktisk findes der en løsning, der sigter mod at optimere, at virksomheders kontrakthåndtering bliver udført til fuld forståelse for alle led i organisationen, samtidig med at det ikke kræver en udsættelse af arbejdsdagens andre opgaver.

 

En sådan løsning tilbyder den århusianske tech-startup VIXCO, der ved hjælp af AI-software visualiserer kontrakter, så de hurtigt og let kan afkodes.

 

Og netop visualisering er en rigtig god metode, når det kommer til kontraktstyring. Det fortæller René Franz Henschel, der er professor i jura på Aarhus Universitet, og sidder i Advisory Board i VIXCO.

 

”Den nyeste forskning viser, at visuel kommunikation af kontrakter hjælper brugerne med hurtigere og bedre at forstå hvad de skal gøre, hvornår og hvordan de skal gøre det, og hvorfor det er vigtigt, at de gør det. Dette er helt centralt for god kontraktstyring."

 

 

 

Minimerer fare for tab af værdier og ødelæggelse af relationer

 

Et værktøj, der visualiserer kontrakter er især gavnligt når det drejer sig om organisationer, hvor brugerne, der skal anvende kontrakterne, ikke er juridiske fagpersoner.

 

"Når brugerne nemmere og hurtigere får en forståelse for deres rolle og ansvar i forbindelse med kontraktstyringen, øges anvendelsen og overholdelsen af kontrakterne. Brugerne har en travl hverdag, og er ofte ikke specialister i juridisk sprogbrug. Her hjælper visualiseringer med at tale til brugerne i et sprog, de forstår - og som de kan omsætte til handling," lyder det fra René Franz Henschel.

 

Det er dog ikke kun den minimerede arbejdstid forbundet med kontrakthåndteringen, der gør virksomhederne gavn. Måske langt vigtigere er at det, ifølge René Franz Henschel, kan modvirke dyre fejltagelser. Simpelthen fordi de juridiske elementer bliver håndteret proaktivt, fremfor som brandslukning.

 

"Traditionelt har virksomhederne ofte meget svært ved at få brugerne til at forstå og anvende de teksttunge og svært tilgængelige kontrakter. Dette gør, at kontrakterne ofte først tages frem, når noget er "gået galt". Dette skaber unødige risici, og fare for tab af værdier og ødelæggelse af relationer. Visualisering hjælper med en proaktiv styring af kontrakterne, ligesom visualisering skaber engagement og medejerskab i kontraktstyring, hvilket er afgørende for værdiskabelse og bedre samarbejdsrelationer,fortæller professoren i jura og tilføjer, at en vellykket kontrakthåndtering kan smitte positivt af på hele organisationen – også dem, der ikke berører emnet til dagligt.

 

”Hvis visualiseringer anvendes rigtigt i kombination af traditionelle kontrakter, vil der ske en positiv udvikling af hele organisationens holdning til og deltagelse i kontraktstyringsaktiviteter. Organisationen vil kort sagt arbejde bedre sammen som et team, når kontrakterne skal styres sikkert i havn.”

Want to hear more?

bottom of page