top of page

Research: Visuelle kontrakter forstås 29% mere præcist og 35% hurtigere

I en verden, hvor kompleksitet og juridisk jargon ofte dominerer kontrakter, er Stefania Passera en af de mest indflydelsesrige forskere i at gøre kontrakter mere forståelige og brugervenlige. Hendes forskning i visualisering af juridiske aftaler tilbyder et nyt perspektiv på hvordan kontrakter ses og forstås.

Advokatfirma

Baggrund og motivation

Passeras primære interesse ligger i interorganisationelle kommercielle kontrakter. Hendes forskningsprojekt går ud på at udføre forskellige eksperimentel evalueringer med en bred skare af brugere af visuelle kontrakter for at forstå, hvordan visualisering kan assistere i forskellige kontekster.


Hvad kan vi bruge Passeras forskning til?

Stefania Passeras forskning understreger vigtigheden af at gøre kontrakter mere forståelige og brugervenlige. Ved at integrere visuelle elementer kan juridiske dokumenter blive mere tilgængelige og lette forståelsen for alle involverede parter. I en undersøgelse, hvor to testgrupper havde hhv. en klassisk tekstuel kontrakt og en visualiseret kontrakt, viste hendes forskning, at visuelle kontrakter faktisk forstås 29% mere præcist og 35% hurtigere end tekstuelle kontrakter (Passera 2017, 139).


Hvordan kan vi visualisere komplekse juridiske aftaler? 

Passera identificerer primært seks visualiseringsmetoder, der kan anvendes på kontrakter:


  • Tidslinjer: Repræsentation af tid eller varighed, eller en sekvens af begivenheder inden for en specifik tidsramme.

  • Flowdiagrammer: Trin-for-trin repræsentation af en arbejdsgang eller proces.

  • Tabeller: Systematisk arrangement af data i rækker og kolonner.

  • Swimlanes: Visning af parters ansvarsområder som kolonner, hvor roller, opgaver osv. tildeles.

  • Følgeikoner: Grafiske symboler der ledsager tekster for at repræsentere deres betydning eller tema.

  • Leveringsdiagrammer: Viser sted, tid og modalitet for en levering.VIXCO's tilgang er informeret af forskning

Hos VIXCO søger vi hele tiden at afstemme vores interne metoder og tilgange med førende forskning for at sikre, at vi kan levere de bedst mulige visuelle kontrakter. Stefania Passeras forskning i visuelle kontrakter har leveret værdifulde indsigter, der har lagt grundlag for vores tilgang til juridisk visualisering. Passeras fokus på at forbedre forståelighed og brugervenlighed stemmer overens med vores mål om at producere klare og præcise dokumenter for vores kunder.


Ved at være opmærksom på etableret og brugbar forskning, som Passeras, sigter vi mod at sikre, at vores metoder er både aktuelle og effektive. Vores forpligtelse er at tilbyde løsninger, der er baseret på evidensbaserede praksisser, der tilbyder håndgribelige fordele for vores kunder.


Hvis du vil vide mere om visuelle kontrakter som generelt fænomen, eller som konkret case i din organisation, så tøv ikke med at kontakte os. 


Want to hear more?

bottom of page