top of page

Vi visualiserer kontrakter

VIXCO blev født ud fra en simpel observation: Mange organisationer står over for udfordringer, når det kommer til effektivt at håndtere, kommunikere og implementere kontrakter.

Dette resulterer ofte i spildte ressourcer, manglende overholdelse af regler og intern mistillid. Som svar på dette, har VIXCO udviklet en tilgang, der udnytter AI-drevne visualiseringsmetoder for at gøre juridiske handlepunkter mere tilgængelige og nemme at forstå.

Vores metode er rodfæstet i troen på, at selvom skriftlige kontrakter er essentielle, kan en visuel repræsentation tjene som et værdifuldt supplement til at forbedre kontraktforståelse og -styring.

Juridisk ekspertise

VIXCO samarbejder med de bedste for at sikre kontraktekspertise, du kan stole på. NSCCM er eksperter i juridisk og kommerciel kontraktstyring - og som de eneste i Norden tilbyder de certificerede uddannelser i Contract & Commercial Management efter internationalt anerkendte standarder.

Professor i kontraktret,
René Franz Henschel

René er vores juridiske rådgiver, som hjælper med at understøtte og kvalitetssikre vores arbejde. Udover sin stilling som professor i jura ved Aarhus Universitet er René medlem af World Commerce & Contracting's Advisory Board og medforfatter til flere CM-lærebøger.

NSCCM PIC_1.7_edited.jpg

Kontrakthistorie og innovation

Medstifter, Peter Due Yding, er i gang med sin specialeafhandling i historie med et unikt fokus på den historiske udvikling af kontrakter og innovationer inden for kontraktstyring.

Hans akademiske rejse inden for historie er dedikeret til at forstå udviklingen af kontrakter, og hvordan erfaringerne fra historien kan forme den måde, vi håndterer kontrakter på i nutiden og fremtiden.

En undersøgelse af udviklingen i juridiske aftaler over tid og den afgørende rolle, de har haft inden for erhvervslivet og samfundet. Gennem analyse af historiske case-studier stræber han efter at udlede værdifulde indsigter, som kan anvendes i moderne praksis inden for kontraktstyring.

Peter portræt formel_edited.jpg
eblait-og-sumeriske-ler-tabletter-med-indskrifter-fra-arkiv-L2769-XXiV-BC_edited.png

Udforskning af virkningerne af audiovisuelt indhold

Medstifter, Jonathan Torp Henschel, er i gang med sin specialeafhandling i medievidenskab med fokus på visuelle kontrakter og indvirkningen på virksomheder, der benytter sig af visualiseringer.

shoot_1_edited.jpg

Jonathans ekspertise er grundlaget for vores tilgang hos VIXCO. Hans indsigt og forskningsresultater påvirker de strategier, vi anvender inden for medier og kommunikation, og sikrer, at vi giver vores kunder de mest effektive og engagerende løsninger.

Roles and responsibility NY.png

Vil du høre mere?

bottom of page